NYHETER

FacebookInstagram

Følg oss på sosiale medier for siste nytt.

Bærekraftig UTLÅN & Mobilitet

låne utstyr til et arrangement? vi leverer der du er!

Har du noen ganger tenkt å låne utstyr til ditt arrangement? Vi vil meddele den store gleden av muligheten til å levere utlånt utstyr til stedet der arrangementet er! Dette unike tilbudet er gratis for alle, bærekraftig og et løft til gjenbruk og nærmiljøet. 

Fra 1.kvartal 2024 vil lokalsamfunnet og arrangører som har behov for å låne utstyr til organiserte aktiviteter, få muligheten til å bestille levering samtidig. Ved interesse, kontakt oss for mer informasjon.

Trondheim kommune og Sparebank SMN1 eri dette prosjektet

Vårt bidrag til FNs bærekraftsmål

SPONSET AV